Vytyčení staveb zajišťujeme obvykle na základě Vašich podkladů a požadavků. Je to proces, který začíná vykolíkováním výkopu a může končit například zaměřením a dokumentací skutečného provedení. Vytyčujeme ale i dopravní a průmyslové stavby, stavby občanské vybavenosti a krajinného inženýrství.

Zaměření skutečného provedení stavby (budovy, komunikace, přípojek ing. sítí, …) je obvykle podmínkou pro schválení užívání stavby ze strany stavebního úřadu. Inženýrské sítě je vhodné zaměřovat před záhozem.
Vyhotovujeme dokumentaci skutečného provedení stavby (DSPS) všech typů staveb. Jsme schopni zajistit vyhotovení a údržbu digitální Jednotné železniční mapy.