Polohopisné a výškopisné plány jsou podkladem pro projekty staveb všech typů. Jejich obsahem jsou vlastnické hranice dle údajů KN, povrchové znaky inženýrských sítí a ostatní prvky dle požadavků objednatele. Výstupy jsou v digitální podobě (soubory: dwg, dgn, dxf) dle přání objednatele a analogové.